Biografie

De Block, Maggie, Celine, Louise
Geboren op 28 april 1962 te Merchtem
Gehuwd met Luc Asselman en moeder van Julie en Jan

Studies

 • Humaniora – Latijn-Wetenschappen – 1980 (Koninklijk Lyceum te Laken)
 • Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde – 1988 Grote Onderscheiding (Vrije Universiteit van Brussel)
 • Erkend huisarts (VUB) 1991

Politieke loopbaan

 • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid sinds 11 oktober 2014.
 • Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (25 juli 2014 – 11 oktober 2014)
 • Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding  (6 december 2011 – 25 juli 2014)
 • Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  (1999-2011)
 • Voorzitter commissie Infrastructuur (2010 –2011)
 • Ondervoorzitter en Vast Lid van de Commissie voor de Sociale Zaken
 • Gewezen Secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2003 -2007)
 • Plaatsvervangend Lid van de Commissie voor de Comptabiliteit
 • Plaatsvervangend Lid van de Commissie voor de Verzoekschriften
 • Plaatsvervangend Lid van het Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie
 • Plaatsvervangend Lid van de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen

Beroep

 • Huisarts sinds 1988
 • Erkend huisarts sinds 1991
 • Stagemeester voor artsen in opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel